Rekrutacja online

Karta zgłoszenia dziecka
do przedszkola niepublicznego „Smocze Wzgórze”

  1. Dane dotyczące dziecka

  Adres zamieszkania

  Zakładane godziny pobytu dziecka w przedszkolu:

  od  do 

  2. Dane dotyczące rodziców/opiekunów

  Matka

  Ojciec

  Imię

  Nazwisko

  Nr dowodu osobistego

  PESEL

  Miejsce pracy

  Tel. do pracy

  Tel. komórkowy

  Tel. domowy

  E-mail

  3. Dodatkowe ważne informacje o dziecku

  4. Informacje:

  Czy formularz zgłoszeniowy został złożony w innym przedszkolu?

  Czy dziecko posiada rodzeństwo?

  Czy jesteśmy przedszkolem pierwszego wyboru?

  Przepisz kod z obrazka:
  captcha