Rekrutacja online

Karta zgłoszenia dziecka
do przedszkola niepublicznego „Smocze Wzgórze”

1. Dane dotyczące dziecka

Adres zamieszkania

Zakładane godziny pobytu dziecka w przedszkolu:

od do

2. Dane dotyczące rodziców/opiekunów

Matka Ojciec
Imię
Nazwisko
Nr dowodu osobistego
PESEL
Miejsce pracy
Tel. do pracy
Tel. komórkowy
Tel. domowy
E-mail

3. Dodatkowe ważne informacje o dziecku

4. Informacje:

Czy formularz zgłoszeniowy został złożony w innym przedszkolu?

Czy dziecko posiada rodzeństwo?

Przepisz kod z obrazka:
captcha