Wykwalifikowana kadra

 • Indywidualizacja w procesie nauczania.
 • Metody aktywizujące w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym metoda projektu.
 • Wesoła edukacja ruchem – wykorzystywanie elementów kinezjologii P. Dennisona w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • Model Mobilnej Rekreacji Muzycznej- muzykoterapia w przedszkolu
 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym
 • Dojrzałość szkolna
 • Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Wykorzystanie bajek i baśni w stymulowaniu kreatywności dziecka w wieku przedszkolnym
 • Rozwiązywanie konfliktów w grupie-elementy mediacji.
 • Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu
 • Program promocji zdrowia psychicznego i emocjonalnego dzieci w wieku 5-8 lat „Przyjaciele Zippiego”
 • Regularne kursy pierwszej pomocy
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznych i diagnoza gotowości szkolnej.
 • Zasady funkcjonowania nadzoru pedagogicznego w przedszkolach. 12 wymagań
 • Zasady opracowywania Indywidualnych Programów Wspierania i Korygowania Rozwoju