Zajęcia dodatkowe

Rytmika

rytmika1Zajęcia prowadzi Pani Kasia, choreograf, nauczyciel tańca i rytmiki.

Podczas zajęć umuzykalniających z rytmiki realizowane są treści z obszaru rozwoju muzycznego, kształtowania zdolności twórczych dziecka, rozwijania aparatu mowy i rozwoju społecznego.

Rytmika bazuje na tkwiącej w dziecku naturalnej potrzebie ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

Podczas zajęć dodatkowych dzieci mają okazję przeżywać muzykę poprzez:

 • słuchanie
 • ruch
 • śpiew
 • tworzenie czyli grę na instrumentach muzycznych

Taniec

taniecZajęcia dodatkowe z tańca również prowadzi Pani Kasia, która dzięki swojej fantazji i charyzmie potrafi stworzyć z naszymi przedszkolakami niezwykłe układy choreograficzne.

Zajęcia taneczne odgrywają niebagatelną rolę i pozytywnie wpływają na:

 • emocje
 • wyobraźnię
 • rozwój potrzeby wspólnego działania
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności
 • podejmowanie inicjatywy przez dziecko
 • rozwój aktywności i samodzielności
 • pokonywanie wewnętrznych oporów i nieśmiałość

Konieczność zapamiętania różnych zmian i układów, tak charakterystyczna dla tańca, zmusza dziecko do uwagi, szybkiej orientacji i podejmowania decyzji.

Piłka nożna

pilka_nozna_1Podczas zajęć dodatkowych z piłki nożnej, pod okiem doświadczonego trenera Pana Waldka, dzieci rozwijają następujące umiejętności:

 • zatrzymanie piłki podeszwą;
 • prowadzenie piłki nogą;
 • rzucanie i łapanie piłki;
 • odbicie piłki od podłogi i złapanie;
 • strzały piłki do bramki (prawa i lewa noga)
 • koordynację wzrokowo-ruchową (ćwiczenia z drabinkami i płotkami)
 • prowadzenie piłki ze zmianą kierunku biegu;
 • rozgrywanie mini meczów piłkarskich;
 • rozgrywanie turniejów piłkarskich (dzieci starsze)
 • nauka podstawowych zasad gry w piłkę nożną (bramka, rzut wolny, żółta i czerwona kartka, obrona, pomoc, pozycje, formacje);
 • udział w obozach piłkarskich – dochodzeniowych (dzieci starsze);

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki siatkowej

siatkowkaPodczas tych zajęć, pod okiem entuzjastycznego trenera Macieja, dzieci nabywają następujące nawyki ruchowe:

 • odpowiednia postawa siatkarska;
 • podrzuty i chwyty piłki w miejscu;
 • chwytanie toczącej się piłki;
 • chwyt i rzut piłki przygotowujący do odbicia piłki;
 • próby odbicia piłki sposobem oburącz górnym;
 • próby odbicia piłki sposobem oburącz dolnym;
 • zbicie piłki;
 • zagrywka;
 • przerzucanie piłki nad siatką;

Język angielski

IMG_5009Fachową i skuteczną naukę języka angielskiego zapewniają naszym dzieciom profesjonalni lektorzy z firmy „Dzieciolandia”. Podczas zajęć wykorzystują oni unikalną, autorską, przyjazną dzieciom i jednocześnie bardzo efektywną metodę nauczania pod nazwą „Akcja na minutę”.

Metoda „AKCJA NA MINUTĘ” została opracowana na bazie wieloletniego doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym. Jest metodą korzystającą z uznanych ogólnie w pedagogice reguł nauczania dzieci języków obcych, wzbogaconych o szereg nowych elementów, zwiększających znacznie skuteczność nauczania.

Zajęcia są ciekawe i opierają się na aktywności dzieci. Lektorzy wykorzystują ilustracje, wierszyki, piosenki, rymowanki oraz zabawy ruchowe, czyli to co niezbędne do tego, aby poprzez zabawę zmotywować nasze przedszkolaki do nauki języka angielskiego.