Bezpieczne przedszkole

certyfikatyW ramach tego ogólnopolskiego konkursu zrealizowaliśmy następujące zadania:

  • przeprowadzenie przeglądu technicznego obiektów przedszkolnych,
  • przeprowadzenie przy udziale dzieci ćwiczeń pozorujących zagrożenie pożarem,
  • przeprowadzenie zajęć na temat zagrożeń w kontaktach z przyrodą w układzie pór roku,
  • ćwiczenia dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy, spotkanie z policjantem w celu omówienia podstawowych zagadnień ruchu drogowego,
  • wycieczka do siedziby straży pożarnej,
  • przeprowadzenie zajęć w formie dramy na temat kontaktów z nieznajomym, spotkanie ze specjalistą od technik komputerowych w celu wyjaśnienia dzieciom zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,
  • spotkanie z pielęgniarką i uświadomienie dzieciom bezwzględnego zakazu samodzielnego spożywania leków lub innych medykamentów,
  • spotkanie z psem i uczulenie dzieci na podstawowe zasady bezpieczeństwa w kontakcie z nieznajomymi zwierzętami.