„Gimnazjalista czyta przedszkolakowi” – Autorska akcja

Korzyści płynące z czytania dzieciom są niezaprzeczalne. Czytanie rozwija wyobraźnię dziecka, wzbogaca słownictwo, wspiera rozwój psychiczny, intelektualny i moralny dziecka, uczy samodzielnego myślenia, koncentracji, kształtuje pozytywne postawy i zachowania, uwrażliwia. Dla dziecka wspólne czytanie książek to nie tylko poznawcza przygoda, ale również bliskość rodziców, rodzeństwa, nauczyciela, koleżanki, którzy w danej chwili poświęcają się wyłącznie jemu. Słuchając czytanej z pasją opowieści, staje się jej bohaterem. Często reaguje emocjonalnie, wzrusza się, zadaje pytania, prosi o ocenę i samo ocenia, radzi się, wyciąga wnioski, próbuje dostosować sytuację bohatera do własnej, stara się nazywać uczucia i odróżniać dobro od zła. Uczy się samodzielnego myślenia...

Mając świadomość korzyści płynących z czytania, ale też smutnego faktu, iż dzieci coraz więcej czasu spędzają w samotności przed ekranem telewizora lub komputera, postanowiliśmy rytuał czytania uczynić w naszym przedszkolu jeszcze bardziej wyjątkowym i zaprosiliśmy do współpracy gimnazjalistów. Podczas naszych „Poniedziałków z książką”, dzieci przynoszą do przedszkola swoje ulubione pozycje książkowe, które następnie czytają im gimnazjaliści. Spotkania te okazały się nie tylko bogate literacko, ale stały się również okazją do ciekawych rozmów, dyskusji i interakcji między małym, a starszym czytelnikiem. Już mamy kolejne pomysły na to jak wzbogacić te spotkania jeszcze bardziej.