Program przyjaciele Zippiego

„Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego przeznaczony dla dzieci w wieku 5 – 7 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.  Zippi to patyczak, który jest bohaterem wszystkich opowiadań wykorzystywanych w trakcie trwania projektu.

Dzieci w trakcie realizacji programu uczą się jak rozpoznać własne uczucia i jak o nich rozmawiać, jak słuchać uważnie, jak prosić o pomoc, jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem, jak radzić sobie w sytuacji kiedy jest się krzywdzonym, jak rozwiązywać konflikty, jak radzić sobie ze zmianą i startą, między innymi ze śmiercią, jak adoptować się do nowych sytuacji, jak pomagać innym...