„Wesoła edukacja ruchem” – Warsztaty dla dzieci

Cykl zajęć warsztatowych z dziećmi 5- i 6-letnimi (Smoki Zielone) prowadzi psycholog. Warsztaty opierały się głównie na kinezjologii edukacyjnej według Paula Dennisona. Celem warsztatów było rozwijanie umiejętności czytania, pisania i liczenia, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej i zapamiętywania oraz usprawnianie umiejętności wypowiadania się i koncentracji uwagi.

Kinezjologię edukacyjną od innych metod wspomagających proces uczenia się odróżnia to, że jest oparta w głównej mierze na ruchu, tj. ćwiczeniach psychomotorycznych usprawniających ciało, aktywizujących system nerwowy, rozkładających napięcie wywołane stresem i podnoszących energię.

Kinezjologia edukacyjna zwana też gimnastyką mózgu P. Dennisona jest nadal regularnie realizowana w ramach gimnastyki porannej w najstarszej grupie przedszkolaków.